کارشناسی خودرو کارن چک - رنگ شدگی - بدنه - فنی - ارائه برگه در کرج کارشناسی ماشین تشخیص رنگ در کرج جهانشهر مهرشهر عظیمیهرفت و آمدهای خودروسازان به شورای رقابت برای افزایش دوباره قیمت ها شروع شد

خودرو بانک/ نابسامانی بازار خودرو در طول 2 سال اخیر و وخامت آن در اوایل سال جاری، باعث شد تا سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی با تشکیل کمیته خودرو به مشکلات این صنعت رسیدگی کرده و از افزایش بی حد و مرز قیمت ها در بازار جلوگیری کنند، اما تصمیمات کمیته خودرو و در راس آن شورای رقابت باعث شده نه تنها دردی از بازار خودرو دوا نشود، بلکه خودروسازان بیش از پیش به خواسته های خود برسند و این وسط مصرف کننده واقعی است که ضررهایش را متحمل می شود.

مصوبه شورای رقابت برای بازنگری فصلی قیمت ها، یک اقدام عجیب و بحث برانگیز است که به شرکت های خودروسازی این اجازه را می دهد تا هر 3 ماه یکبار و باتوجه به قیمت مواد اولیه و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، قیمت محصولات خود را افزایش دهد و طبیعتا به دنبال آن شاهد افزایش قیمت ها در بازار هم خواهیم بود.

حال برای سه ماهه سوم سال جاری، در این روزها رفت و آمد خودروسازان به شورای رقابت زیاده شده و به نظر می رسد که باید منتظر مجوز جدید افزایش قیمت ها از سوی شورای رقابت برای شرکت های خودروسازی باشیم تا هرطور شده قبل از پایان دولت محترم دوازدهم، خودروسازان میخ خود را در زمین کوبیده و فاصله خود را از حاشیه زیان کم کنند و حتی به سوددهی در تولیدات خود برسند که دود تمامی آن به چشم مصرف کننده بیچاره می رود!ً.

یکبار پیش از این در اردیبهشت ماه امسال و سپس مردادماه امسال، مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر شد و حال زیاد شدن رفت و آمدن خودروسازان به شورای رقابت، حاکی از تلاش آنان برای دریافت مجوز افزایش قیمت برای آبان ماه دارد و بعد از آن هم باید منتظر دریافت مجوزی دیگر برای بهمن ماه باشیم که در تمامی موارد شاهد افزایش قیمت های میلیونی هستیم و به دنبال آن هم قیمت خودرو در بازار سربه فلک می کشد و خدا می داند که این ماجرا تا کجا ادامه خواهد داشت.