کارشناسی خودرو کارن چک - رنگ شدگی - بدنه - فنی - ارائه برگه در کرج کارشناسی ماشین تشخیص رنگ در کرج جهانشهر مهرشهر عظیمیهتوضیحات ایدرو در خصوص برگزاری پانزدهمین نمایشگاه قطعات خودرو

- اخبار اقتصادی -  به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در واکنش به انتشار گزارشی تحت عنوان  " گزارش تسنیم از نمایشگاه سوت و کور خودرو و دل پر قطعه سازان " اعلام کرد:
 متولی برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات و مجموعه های خودرو شرکتی به نام بازرگانی بین المللی ایدرو و فعال در حوزه برگزاری نمایشگاه ها است که  ارتباطی با این سازمان نداشته و به طور بدیهی ایدرو نیز در خصوص حضور یا عدم حضور شرکت کنندگان هیچ مداخله ای نداشته است .