ارائه-برگه-کارشناسی در کرج کارشناسی ماشین تشخیص رنگ در کرج جهانشهر مهرشهر عظیمیه

ارائه برگه کارشناسیبرگه کارشناسی خودرو چیست
 
برگه کاشناسی خودرو در واقع شناسنامه سلامت خودرو می باشد یا به نحوی برگه گزارش فنی و کیفی خورو است. در این برگه شما می توانید تمام مسائل مربوط به خودروی خود اعم از کیفیت ظاهری، کیفیت بدنه، کیفیت شاسی، کیفیت رنگ، کیفیت فنی، کیفیت تعمیرات، کیفیت مکانیکی و… کلیه مواردی مربوط به خودروی خود را به بهترین شکل کارشناسی دریافت نمایید.
 
این برگه در زمان فروش خودرو باعث می شود که بدون نیاز به تعریف از خودروی خود یا صرف زمان بیشتر برای متقاعد کردن مشتریان اتومبیل، تنها با ارائه این برگه کاشناسی به حقوق خود دست رسی پیدا کنید.
 
این حقوق شامل، حق قیمت گذاری صحیح خودرو، تناسب کیفیت ماشین شما با مبلغ، عدم زیر فروشی و یا کسب کیفیت و… می باشد که شما با استفاه از این موارد می توانید اتومبیل خود را با قیمت مناسب و منصفانه به خریدار واقعی به فروش برسانید بدون آنکه بیم آن را داشته باشید که قیمتی را که برای خودروی خود دریافت می کنید کمتر از حد معمول و یا کمتر از ارزش واقعی آن باشد.
 
ارزش واقعی خودروی شما بر اساس کارشناسی همکاران ما تعیین و مبلغ واقعی و خودرو را از فروشنده بر اساس این برگه کارشناسی دریافت می کنید. در این حالت هم شما به عنوان مالک خودرو از یک معامله کم ریسک، پر سود و منصفانه بهره مند شدید و هم خریدار، اتومبیلی را تهیه نموده است که بر اساس شرایط واقعی و قیمت واقعی و منصفانه ارزش گذاری شده است.