بررسی-آپشن-های-خودرو در کرج کارشناسی ماشین تشخیص رنگ در کرج جهانشهر مهرشهر عظیمیه

بررسی آپشن های خودروکارشناسی آپشن های خودرو :
- بررسی اصالت آپشن های خودرو ( آپشن های فابریک )
- تشخیص آپشن های نصب شده بر روی خودرو ( افتر مارکت )
- بررسی سلامت آپشن های خودرو
- تعیین کلاس و تیپ دقیق خودرو
- تعیین اختلاف قیمت آپشن های فابریک و نصبی
- بازرسی تریم داخلی خودرو و ایرادات تودوزی خودرو