شرکت-آب-و-فاضلاب-استان-البرز در کرج کارشناسی ماشین تشخیص رنگ در کرج جهانشهر مهرشهر عظیمیه


نتیجه جستجوی شما در مورد : شرکت آب و فاضلاب استان البرز:

شرکت

آب و فاضلاب استان البرز يکشنبه فروردين ورود اعضاء نقشه سایت صفحه نخست درباره ی ما شرکت آب و فاضلاب استان البرز اهداف شرکت آبفای استان البرز چارت سازمانی ارکان شرکت منشور اخلاقی خط مشی شرکت منشور عفاف و حجاب دستورالعمل به‌روزرسانی پورتال گالری تصاویر اخبار و اطلاعیه ها اخبار مهم اطلاعیه ها اخبار آب اخبار فاضلاب اخبار فرهنگی اخبار عمومی اخبار داخلی اخبار ورزشی سمینارها و همایش ها کارگاه های آموزشی گزارش خبری اخبار گفتگو اخبار تقدیر و تشکر اخبار نمایشگاه ها اخبار انتصابات معاونت ها و بخشها مدیر عامل چارت سازمانی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و چارت سازمانی آمار و عملکرد سال سال سال معرفی دفتر آموزش مدیریت ریسک و مبانی تاب آوری دریافت فایل مقالات ، کتب و نشریات کتاب مقاله نشریات فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران فصلنامه مدیریت بحران ماهنامه پاپسا مجله

علوم و فن آوری پدافند نوین آیین نامه ها و دستور العمل ها دفتر حراست و امورمحرمانه چارت سازمانی دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی چارت سازمانی دفتر حقوقی و قراردادها چارت سازمانی فرم تقاضای شرکت در ارزیابی کیفی در معاملات گروه و مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب چارت سازمانی معاونت مالی و پشتیبانی چارت سازمانی امور بازرگانی امور اداری و خدمات عمومی امور رفاهی شرح وظایف کارگزینی درمان دبیرخانه خدمات عمومی معاونت منابع انسانی وتحقیقات چارت سازمانی منشور اخلاقی شرح وظایف دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک چارت سازمانی شرح وظایف دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی شرح وظایف آیین نامه و دستورالعمل عناوین اولویت های تحقیقاتی وزرات نیرو سال دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شرح وظایف نظام پیشنهادات میز خدمت میز خدمت قوانین و آیین نامه ها معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری چارت سازمانی معاونت خدمات مشترکین و درآمد چارت سازمانی

خدمات غیرحضوری زمانبندی ارائه خدمت دستورالعمل ها دستورالعمل واگذاری انشعاب فاضلاب دستورالعمل تغییر مکان وسایل اندازه گیری دستورالعمل پاسخ به استعلام دستورالعمل آزمایش کنتور دستور عمل فروش انشعاب آب و فاضلاب دستور عمل دستورالعمل اصلاح قبوض دستورالعمل تغییر نام قوانین و مقررات معاونت بهره برداری و توسعه آب چارت سازمانی اقدامات مهم شرکت در بخش آب اقدامات مهم طی سال گذشته آب معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب چارت سازمانی دفتر مطالعات و بررسیهای فنی فاضلاب وظایف اقدامات مهم دفتر بهره برداری و توسعه تصفیه خانه فاضلاب وظایف دفتر بهره برداری و توسعه شبکه های جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب وظایف دفتر سیستمهای کنترل و انرژی فاضلاب وظایف عملکرد دفتر اقدامات مهم شرکت در بخش فاضلاب اقدامات مهم در سال های گذشته دوره های آموزشی پرسنل مدیرعامل دفتر حقوقی و قراردادها مدیر امور قراردادها کمک کارشناس قراردادها کارشناس قراردادها معاونت مالی و پشتیبانی نظارت مالی، بودجه و امور مجامع

کارشناس برنامه ریزی کارشناس بودجه مدیر حسابرسی و نظارت مالی کارشناس امور مجامع رئیس گروه بودجه مالی ذیحسابی کارشناس پیگیری و وصول درآمد مدیر امور مالی کمک کارشناس مالی کارشناس مالی رئیس اداره حسابداری جمع داری اموال عمومی مالی و پشتیبانی معاون مالی و پشتیبانی اداری و پشتیبانی مسئول فنی ماشین آلات مدیر امور بازرگانی مدیر امور اداری کمک کارشناس تدارکات کمک کارشناس امور اداری کارگزین کارشناس بازرگانی کارشناس ایمنی و حفاظت کار کارشناس امور رفاه و درمان کارشناس امور اداری رئیس اداره کارگزینی و رفاه رئیس اداره پشتیبانی و خدمات اداری رئیس اداره انبارها انباردار امور بازرگانی مدیر حقوقی کمک کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی کارشناس بازرسی و رسیدگی به شکایات کارشناس ارزیابی عملکرد معاونت منابع انسانی و تحقیقات عمومی منابع انسانی معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت تشکیلات و روش ها مدیر توسعه مدیریت و تحول اداری کارشناس نوسازی و تحول اداری کارشناس سازمندهی و طبقه بندی مشاغل بهبود

بهره وری و تحقیقات کارشناس تحقیقات کارشناس بهبود بهره وری آموزش و نیروی انسانی مدیر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی کارشناس آموزش آمار و فناوری اطلاعات مدیر آمار و فناوری اطلاعات کارشناس نرم افزار کارشناس فناوری اطلاعات کارشناس سخت افزار کمک کارشناس نرم افزار کارشناس مسئول رایانه کارشناس آمار معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری فنی و خدمات مهندسی مدیر فنی و خدمات مهندسی مدیر بررسی های فنی کمک کارشناس نقشه کشی و آرشیو فنی کمک کارشناس نقشه برداری کمک کارشناس فنی کارشناس هیدرولیک کارشناس نقشه برداری کارشناس مطالعات و طراحی کارشناس مطالعات فنی کارشناس طراحی شبکه آب و فاضلاب کارشناس طراحی تاسیسات آب و فاضلاب کارشناس سیستم های اطلاعات جغرافیایی کارشناس برنامه ریزی طرح ها کارشناس برق و کنترل رئیس اداره فنی عمومی مهندسی و توسعه معاون مهندسی و توسعه معاون برنامه ریزی و توسعه مدیر برنامه ریزی و توسعه طرح های

آب و فاضلاب مدیر نظارت بر طرح های آب و فاضلاب مدیر اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه فاضلاب مدیر اجرای طرح های تامین و توزیع آب کارشناس منابع آب کارشناس مسئول امور آب و فاضلاب کارشناس عمران کارشناس تاسیسات و قراردادها کارشناس تاسیسات و تجهیزات کارشناس امور فاضلاب کارشناس امور طرح ها کارشناس امور آب کارشناس اجرای طرح های فاضلاب کارشناس اجرای طرح های آب رئیس گروه عمران رئیس گروه طرح های آب و فاضلاب رئیس اداره نظارت بر امور اجرایی آب و فاضلاب توسعه مشارکت مدیر توسعه مشارکت و منابع مالی کارشناسی توسعه مشارکت و منابع مالی معاونت خدمات مشترکین و درآمد مدیر خدمات مشترکین و درآمد کمک کارشناس امور مشترکین کمک کارشناس امور پیگیری مطالبات کارشناس خدمات رایانه کارشناس امور خدمات مشترکین کارشناس اقتصاد رئیس گروه پیاده سازی و اجرای تعرفه معاونت بهره برداری و توسعه آب مدیریت مصرف مدیر مصرف و کاهش آب بدون درآمد

کمک کارشناس مدیریت مصرف کارشناس مدیریت مصرف کارشناس مطالعات آب به حساب نیامده کارشناس شبکه و تحلیل هیدرولیکی کارشناس تحلیل هدر رفت عمومی بهره برداری معاون نظارت بر بهره برداری معاون بهره برداری کمک کارشناس انرژی و سیستم های کنترل کاشناس دفتر معاونت بهره برداری کارشناس بهره برداری کارشناس انرژی و سیستم های کنترل کارشناس امور اجرایی رئیس گروه انرژی و سیستم های کنترل رئیس اداره نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آبفا رئیس اداره امور اجرایی و بهره برداری بهره برداری آب مسئول بهره برداری و نگهداری شبکه مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری آب مدیر بهره برداری از تاسیسات کمک کارشناس بهره برداری از تاسیسات آب کارشناس شبکه و خطوط انتقال آب کارشناس شبکه آب کارشناس تله متری کارشناس تصفیه خانه های آب کارشناس تاسیسات آب کارشناس بهره برداری از تاسیسات شبکه توزیع آب کارشناس بهره برداری از تاسیسات تولید و انتقال کارشناس امور نگهداری و

تعمیرات پیشگیرانه کارشناس امور چاه ها و ایستگاه های پمپاژ تکنسین بهره برداری بهداشت آب و فاضلاب مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب مدیر بهداشت آب و فاضلاب کمک کارشناس آزمایشگاه کمک کارشناس آزمایشگاه و نمونه برداری کارشناس کنترل کیفیت کارشناس کنترل کیفیت در تاسیسات آب و فاضلاب کارشناس تجهیزات و امور آزمایشگاه ها کارشناس پایش کیفی منابع آب کارشناس بهداشت آب و فاضلاب کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه فاضلاب کارشناس آزمایشگاه شیمی کارشناس آزمایشگاه بیولوژی و میکروبیولوژی رئیس اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها تکنسین کنترل کیفیت معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب بهره‌برداری فاضلاب مدیر نظارت بر بهبود روش های بهره برداری فاضلاب مدیر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب کارشناس تاسیسات فاضلاب کارشناس بهره برداری از تصفیه خانه ها کارشناس بهره برداری از تاسیسات جمع آوری و انتقال تماس با ما تماس با شرکت موقعیت جغرافیایی تماس با مدیرعامل تماس با معاونان و مدیران شماره تلفن

های ضروری نشانی و تلفن مناطق تابعه شرکت مسئول پرتال و بارگذاری محتوای پرتال ارتباط با مسئول پرتال پرسش و پاسخ پیشنهادات و انتقادات تماس با آبفای کشور تماس با وزارت نیرو نظرسنجی تالار گفتگو پیام سیستم دوباره تلاش کنید بهبود بهره وری و تحقیقات تحقیقات تماس با ما فرم پروپوزال نظام نامه تحقیقات مقالات

حمایت شده پایان نامه های حمایت شده اولویت های تحقیقاتی سال جاری بهره وری گواهینامه خط مشی بخش نظام پیشنهادات فرم پیشنهادات روش اجرایی پیشنهادات سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی ملاقات عمومی با مدیرعامل منشور عفاف و حجاب منشور اخلاقی فرم نظرسنجی از ارباب رجوع تماس با مدیران و معاونین تماس با بازرس ویژه ماده و فرم شکایات یا درخواست مردمی ماده و قانون خدمات کشوری خدمات مشترکین دستورالعمل ها دستورالعمل تغییر نام دستورالعمل اصلاح قبوض دستور عمل دستور عمل فروش انشعاب آب و فاضلاب دستورالعمل آزمایش کنتور دستورالعمل پاسخ به استعلام دستورالعمل تغییر مکان وسایل اندازه گیری دستورالعمل واگذاری انشعاب فاضلاب قوانین و مقررات خدمات الکترونیک زمان بندی ارائه خدمات راهنمای ارائه خدمات آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب جدول راهنمای محاسبه ظرفیت قراردادی جهت کاربری های غیر مسکونی هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضلاب در شهرهای استان البرز سهم سرمایه

گذاری مناطق جدول هزینه خدمات پس از فروش تعریف خدمات آب و فاضلاب راهنمای کاربران جدول فرآیند های خدمات آب و فاضلاب مشترکین تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی در سال معافیت های قانونی سال معافیت های قانونی سال معافیت های قانونی سال معافیت های قانونی سال معافیت های قانونی سال دفاتر پیشخوان شماره تماس مناطق آبفا استان البرز جهت پیگیری درخواست نرخ مصوب خدمات دفاتر پیشخوان فرم درخواستهای مورد استفاده دفاتر پیشخوان فرم تعهد محضری مخصوص املاک قولنامه ای فرم کروکی ملک جهت بازدید فرم درخواست ارائه خدمات لیست دفاتر پیشخوان پرسش و پاسخ امور زنان و خانواده اقدامات انجام گرفته در امور زنان وخانواده در سال

اقدامات انجام گرفته در امور زنان و خانواده در سال اقدامات انجام گرفته در امور زنان وخانواده در سال مرکز وضعیت مرکز نرم افزار ارتباطات مردمی ایمنی، بهداشت و محیط زیست معرفی ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست جایگاه در صنعت آب و فاضلاب اقدامات انجام شده آیین نامه ها شعار های ویدیوهای مرتبط با نکات آموزشی مرتبط با کرونا ایمنی بهداشت شعار جهانی ایمنی و سلامت کار روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای پوستر های مرتبط با کرونا ارگونومی بهداشت ایمنی محیط زیست بسیج و ایثارگران معرفی پایگاه بسیج عضویت در بسیج یاد یاران گفتگو با خانواده شهدا بخشنامه ها و دستورالعمل ها ایثارگران امور فرهنگی و دینی فعالیت های ورزشی عملکرد سال رشته های فعال ورزشی آقایان رشته های فعال در بخش آقایان مسابقات ورزشی برادران و عناوین کسب شده بانوان ورزش بانوان مسابقات برگزار شده ویژه خواهران در سال تصاویر ورزشی سایر فعالیت ها شنا کوهنوردی

کانون بازنشستگان اعضا هیات موسس اهداف کانون میز خدمت الکترونیکی دسترسی سریع به خدمات الکترونیکی درخواست خدمات پس از فروش دریافت پیامک قبض آب بها مدیریت دانش تالار گفتگو انشعاب فاضلاب جدول رضایت شغلی کارکنان شورای اسلامی کار پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی دولت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سامانه مدیریت خدمات دولت سامانه جامع نظام

پذیرش و بررسی پیشنهاد آدرس استان البرز، کرج، بلوار شهید چمران، جنب پل شورا، ستاد آبفای البرز تلفن فکس پست الکترونیک سامانه پیام کوتاه آخرین تاریخ به روزرسانی


اخبار بازار خودرو

کاکایی: مشکل مردم با واردات خودرو حل نمی شود

ایسنا/ در حالی که چندی است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است، یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است که تجریه‌های قبلی کشور در این زمینه‌ها نشان داده است که این دست از پیشنهادات به سبب اینکه تناسبی با شرایط فعلی کشور ندارند، مشکلی از مردم عادی حل نخواهد کرد و ارز محدود کشور و ثبات نرخ آن را هم از بین خواهد...


مشاهده این خبر

مرسدس بنز بالاخره با رسیدن به روزهای پایانی ماه فوریه، طبق وعده قبلی خود از نسل جدید C کلاس پرده‌برداری کرد. این نسل که با کد W206 شناخته می‌شود، از برادر بزرگ‌تر خود یعنی S کلاس دنباله‌روی نموده و به لحاظ ظاهری شباهت‌های فراوانی با آن دارد. سدان کامپکت C کلاس همواره جزو محبوب‌ترین مدل‌های تولیدی مرسدس بنز بوده و نقشی کلیدی در موفقیت این کمپانی ایفا کرد...


آئودی Q8 E Quattro پلاگین هیبریدی رونمایی شد

اسب بخار/ شرکت «آئودی» در راستای گسترش مدل های خانواده “Q8″، به تازگی از نسخه “TFSI E Quattro” این خودرو با پیشرانه پلاگین هیبریدی رونمایی کرده است.شاسی بلند “RS Q8″، در حال حاضر، به عنوان یکی از قدرتمندترین محصولات «آئودی» شناخته می شود. پیشرانه تویین توربوشارژ ۸ سیلندر این خودرو ۵۹۱ اسب بخار قدرت ...