تماس با ما در کرج کارشناسی ماشین تشخیص رنگ در کرج جهانشهر مهرشهر عظیمیه09122653088
09122060929
02632513625

: info[@]Carncheck.comآدرس : البرز(کرج) - خیابان مطهری بعد از بانک ملی پلاک ۳۲۴

کارشناسان خودرو در مجموعه کارن چک در همه زمینه های کارشناسی خودرو آموزش دیده اند. مجهز به بهترین ابزار های کارشناسی خودرو بوده و در عین حال از تجارب کارشناسی بالا برخوردار هستند. تمام کارشناسان خودرو کارن چک دارای معتبرترین مدارک در زمینه کارشناسی خودرو هستند.

مسیر یابی

☎ 09122653088☎02632513625مرکز تخصصی کارشناسی خودرو کارن - کارشناسی تخص